Wesprzyj nas:)

Obejrzyj by poczuć klimat konferencji 😊

Łączy w sobie zalety edukacji zdalnej oraz stacjonarnej

Hybrydowa Szkoła

Opierając się na:

 • potencjale edukacji zdalnej
  • personalizacji toku nauki
  • stawianiu na samodzielność uczniów
  • nowoczesnych metodach i narzędziach nauczania
 • wartościach rzeczywistej przestrzeni szkoły
  • rozwijaniu kompetencji społecznych
  • budowaniu relacji rówieśniczych
  • kontakcie fizycznym
  • możliwości pracy zespołowej 
   i spotkania się
  • dostępie do pomocy naukowych
   oraz laboratoriów

Ponad instytucjonalna organizacja non-profit

Będąca efektem współpracy różnych instytucji tworzących federację:

 • placówek edukacyjno-oświatowych,
 • uczelni,
 • biznesu,
 • oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych edukacją w Polsce i na świecie.

Wesprzyj nas:)

Cele strategiczne

 • Stworzenie instytucji wpierającej edukację w poszczególnych szkołach oraz realizację edukacji domowej poprzez:
  • wykorzystanie edukacyjnego potencjału wielu instytucji,
  • ich infrastruktury i zdolności osób je tworzących,
  • pozytywnych elementów edukacji zdalnej i stacjonarnej.
 • Umożliwienie prowadzenia nowoczesnej edukacji nieograniczonej terytorialnie z dostępem do najlepszych pedagogów z całej Polski.
 • Pobudzanie aspiracji edukacyjnych i zainteresowań uczniów oraz dorosłych.
 • Stworzenie prototypu szkoły przyszłości będącej zarazem przykładem i inspiracją dla innych instytucji.
 • Kształcącej zarówno uczniów, nauczycieli i rodziców.
 • Holistyczne podejście do zdobywania wiedzy poprzez doświadczenie oraz samodzielną lub zespołową pracę pod okiem mentora i facylitatora.

Cele operacyjne

 • Przygotowanie szkół do prowadzenia edukacji zdalnej.
 • Wsparcie rodziców w edukacji domowej.
 • Wdrożenie nowoczesnych modeli dydaktycznych wspieranych technologią oraz wykorzystujących nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne.
 • Wykorzystanie potencjału wielu jednostek w celu osiągniecie wartości dodanej (synergia 💪😃).
 • Stworzenie miejsca wspierającego rozwój umiejętności kluczowych zalecanych przez parlament europejski.
 • Przygotowanie programów wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Odpowiedzialności

Szkoły

 • Prowadzenie uczniów w edukacji domowej.
 • Udział czynny i bierny w projektach.
 • Zaangażowanie pedagogów w realizację zajęć i projektów.
 • Udostępnianie przestrzeni do prowadzenia zajęć.

Hybrydowa Szkoła

 • Tworzenie i realizacja projektów edukacyjnych.
 • Organizacja zajęć dla uczniów (płatnych i bezpłatnych).
 • Szukanie finansowania projektów edukacyjnych.
 • Wspieranie szkół w prowadzeniu edukacji poprzez wykorzystanie potencjały sieci organizacji.

Kluczowe umiejętności

Chcemy wspierać rozwój i kształtować:

 • umiejętność uczenia się,
 • porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • porozumiewanie się w językach obcych,
 • kompetencje matematyczne i naukowe,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • innowacyjność i przedsiębiorczość,
 • świadomość i ekspresję kulturalna.

Zaangażowane osoby

W tworzenie Hybrydowej Szkoły zaangażowanych jest kilkanaście osób. Oto niektóre z nich.... 

Ewa Dąbek

Nauczycielka - ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim oraz terapię pedagogiczną w ramach studiów podyplomowych. Uwielbia uczyć, a praca z dziećmi daje jej dużo radości i energii. Każdy sukces uczniów przynosi jej ogromną satysfakcję. 

Ma dużo pomysłów, które realizuje na lekcjach i w czasie wolnym. Chętnie odwiedza ciekawe miejsca w Warszawie, a w wolnych chwilach czyta kryminały. Podkreśla, że bardzo ważne jest, by żyć w zgodzie z własnymi przekonaniami i nie marnować ani chwili! 

Renata Dąbrowska

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Jej lekcje to aktywne metody pracy, wykorzystujące mnemotechniki, nowinki technologiczne takie jak tablice interaktywne, ozoboty, podstawy programowania i kodowania np. w programie Scratch.

W jej pracy najważniejsza jest nauka poprzez ruch, gry i zabawy. Wykorzystuje mapy myśli, visual thinking, sketchnoting. 

Jolanta Gałecka

Doktorantka Pedagogiki, ekspert edukacji w największych wydawnictwach
edukacyjnych w Polsce, radca prawny, nauczyciel w szkole Montessori w USA. Brała udział w wytyczaniu nowych kierunków nowoczesnej edukacji (TEL-MAP, VISIR). 

W stałym kontakcie ze szkołami na całym świecie. W tym roku odbyła wolontariat w Indiach. Ostatnie dwa lata spędziła badając przekonania epistemologiczne nauczycieli oraz narracyjne podejścia w edukacji.

Kalina Jastrzębowska

Matematyczka wierząca, że kreatywne podejście do uczenia(się) wynika z naturalnej potrzeby serca człowieka. Prowadzi zajęcia z matematyki i przyrody w klasach 1-4. 

Stara się szukać inspiracji w najnowszych opracowaniach naukowych. W klasie próbuje pomagać uczniom kształtować postawę nastawioną na rozwój (Growth Mindset). 

Ciągle uczy się od swoich uczniów.

Witold Kołodziejczyk

Pedagog i filolog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Wykładowca w Akademii Pomorskiej w Słupsku, członek e-Redakcji Edunews.pl, wiceprzewodniczący Słupskiej Rady Edukacji przy Prezydencie Miasta Słupsk, koordynator programu Edukacja Nowej Generacji
- projektu transformacji słupskiej oświaty. 

Ekspert w Ośrodku Analitycznym Think Tank, twórca innowacyjnego projektu szkoły - Collegium Futurum. Prowadzi autorski blog Edukacja przyszłości

Ewa Krawczyk

Działaczka społeczna, założycielka fundacji Pomóż innym

Współzałożycielka Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Warszawie. 

Sprawowała funkcję Pełnomocnika Burmistrza do spraw systemu zarządzania jakością w Urzędzie Gminy Włochy. 

Przez wiele lat także pracowała jako Wicedyrektorka Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.


Magdalena Pachecka

Mama trójki dzieci w wieku 12, 10 i 6 lat. Przedsiębiorca działająca na rynku nieruchomości. 

Społecznie zaangażowana w prace zarządu SKT nr 162 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. 

Entuzjastka gry w golfa, górskich wędrówek i podróżowania w odległe zakątki świata.

Tomasz Pluta

Przedsiębiorca, informatyk, zaczynał przygodę z internetem w czasach, gdy w Polsce dominowały BBS-y.  Trener i twórca kursów online.

Uwielbia książki podróżnicze o najdalszych zakątkach byłego ZSRR. Ojciec dwóch synów. 

Tomasz Remiszewski

Dyrektor nowo powstałej Szkoły Podstawowej Nr 361 na warszawskiej Białołęce. Nauczyciel dwujęzyczny języka angielskiego oraz geografii.

Promotor i trener nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz metod projektowych.

Absolwent Wydziału Filozofii UW.


Jolanta Aleksandra Rodzewicz

Kordynatorka ds programu profilaktycznego "Godzina dla Młodych Głów", właścicielka Edukacja Rozwój Innowacje, ekspertka merytoryczna w projektach podnoszących jakość edukacji włączającej województwa małopolskiego i mazowieckiego, członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła.  Dyrektorka poradni psychologiczno-pedagogicznej w latach 2007 - 2021,  logopedka, tyflopedagożka, surdopedagożka, nauczycielka dyplomowana. Liderka WWRD dla województwa warmińsko-mazurskiego.Trenerka wiodąca w ogólnopolskich projektach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w latach 2018 - 2020.Autorka programów edukacyjnych oraz artykułów, m.in. dla Rzeczpospolitej. Twórczyni #Facetka_z_Poradni

Kamila Stępniowska

CEO Fundacji Automation & Education wspierającej między innymi inicjatywy związane z uczeniem się przez całe życie. Właścicielka w Ginger Tech. 

Od około 10 lat związana z nowymi technologiami, w tym od około 5 z data science i uczeniem maszynowym. Budowała społeczności technologiczne nakierowane na włączenie kobiet i mniejszości do świata tech w Europie i w Stanach. Pracowała nad wprowadzaniem konceptów AI na produkcję zarówno z globalnymi liderami technologii jak i lokalnymi SMBs. 

Obecnie koncentruje się na temacie edukacji i uczenia się.

Małgorzata Taraszkiewicz

Psycholog, wykładowczyni, trenerka, coach. 

Była wykładowczynią na UW, a potem założycielką CODN (dzisiaj ORE). Autorka ponad 40 poradników dla nauczycieli, rodziców i dzieci (ostatnie tytuły: Pomoc ku równowadze, Zrozum mnie, Jak wspierać dziecko w kryzysie; Jak dbać o siebie w kryzysie). 

Autorka baterii testów psychometrycznych do diagnozy strategii uczenia się (Indywidualni.pl) oraz projektu NeuroBox. 

Redaktor naczelna „Mam Dziecko w Szkole”.

Posiada kartę Dużej Rodziny :)

Michał Wiktor Żmijewski

Dumny posiadacz Karty Dużej Rodziny. Przedsiębiorca działający w branży IT, analityk i architekt systemów. Społecznie  zaangażowany,  jako członek Zarządu, w prowadzenie SP STO nr 10 w Warszawie. 

Pomysłodawca konferencji Koderek przybliżającej nowe technologie i wyzwania edukacyjne. Propagator przedsiębiorczości i wolontariatu wśród młodzieży. 

W okresie kwarantanny pomagał wdrażać zdalną edukację. 

Stara się szukać nieoczywistych powiązań łącząc swoje wykształcenie psychologiczne i informatyczne.

Maja Nowotny-Grzonek

Mama dwóch wspaniałych córek w wieku 13 i 10 lat. Radca prawny przez ponad 15 lat związana z rynkiem nieruchomości i usług finansowych. Ponad rok temu porzuciała pracę w korporacji, by móc realizować życiowe pasje.

Społecznie zaangażowana w prace zarządu SKT nr 162 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wierzy, że da się zmienić polską szkołę i to może jeszcze zanim jej córki skończą edukację :)

Lubi zdrowy styl życia, sport i gotowanie. Inspirują ją rodzinne podróże, z których czerpie kulinarne pomysły. Miłośniczka książek Jo Nesbo i cocker spanielki Toffi.

Ty?

Mamy ambitne cele. Każdy wnosi cząstkę - swoje umiejętności, doświadczenie, pasje. Siła projektu polega na "łączeniu różnych potencjałów".


Razem możemy dużo zmienić w edukacji.

Może masz ochotę dołączyć?

Łączymy siły z...

eduScrum to zwinne narzędzie zespołowego uczenia (się), zestaw działań dających uczniom możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, z uwzględnieniem ich potrzeb i tempa pracy, jednocześnie dający nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa waspekcie realizacji podstawy programowej oraz osiągania zadowalających wyników. To kultura współpracy i otwartości, dająca swobodę uczniowi w podejmowaniu decyzji, ucząca go odpowiedzialności za proces uczenia się, odpowiadająca na współczesne potrzeby uczniów, osób żyjących w świecie IT od początku swojego życia. To wreszcie wspaniałe miejsce dla wszystkich tych nauczycieli, którzy pragną zmiany w edukacji, uwzględniających neurobiologiczne podstawy uczenia się, dbający o relacje i własny rozwój.

automation & education


Fundacja Automation & Education  organizacja i społeczność działająca na rzecz zmiany czego, jak i w jakim wieku się uczymy. Długofalowym celem organizacji jest dostosowanie systemu edukacji, jak również mechanizmów nauczania dorosłych do realiów życia w społeczeństwie nowych technologii. Fundacja wspiera między innymi inicjatywy związane z uczeniem się przez całe życie, w tym rozwój społeczności opartych na wymianie wiedzy.

Koderek zachęca do twórczego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Odchodzenia od bezrefleksyjnego korzystania z technologii na rzecz konstruktywnego wykorzystania jej do zmieniania świata i realizacji swoich pomysłów.

Są to między innymi konferencje głównie tworzone dzięki zaangażowaniu młodzieży. 
Jednym z celów wydarzenia oprócz przybliżania świata technologii  jest stworzenie przyjaznego miejsca do dyskusji o nowoczesnej edukacji i wymaganiach jutra.
Jest to miejsce do poznania się i wymiany spostrzeżeń różnych osób, organizacji. Do połączenia swoich sił i wysiłków. Wszystko po to, by zwiększyć skalę oddziaływania osób zaangażowanych w nowoczesną edukację.

Spotkania i prace zespołów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub chcesz dołączyć do zespołów tworzących Hybrydową Szkołę zapisz się na newsletter. Otrzymasz informację o naszych działaniach.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Dołącz do spotkania lub zapisz się na nasz newsletter a zostaniesz poinformowany/a o działaniach Hybrydowej Szkoły 

oraz o spotkaniach online, na których będziesz mógł/mogła dowiedzieć się więcej.

O Hybrydowej Szkole

10 września 2020 

oraz 

13 października

Spotkanie dla osób i instytucji zainteresowanych budowaniem Hybrydowej Szkoły.

Celem spotkania jest przedstawienie założeń projektu oraz możliwych form współpracy a także wywołanie dyskusji o potrzebach współczesnej edukacji.

15 września 2020

Spotkanie online dla rodziców zainteresowanych ofertą Hybrydowej Szkoły.

Celem spotkania było poinformowanie o założeniach projektu oraz dyskusja o potrzebach i oczekiwaniach

Konferencja Wikimedia Polska

"Współpraca w edukacji cyfrowej"

„Wnioski z czasu pandemii, czyli moc w synergii – Hybrydowa Szkoła”

Jesteś zainteresowany/a?

Masz pytania?

Jesteś nauczycielem i chcesz uczyć w takiej szkole?

Jesteś rodzicem i chcesz by Twoje dziecko uczyło się w tej szkole?

Wesprzyj nas:)

.